Trener i psycholog

Trener i psycholog sportu Poznań

MathieuM / Pixabay

 

Trener pełni wiele ról w pracy ze swoimi podopiecznymi. To przede wszystkim nauczyciel i wychowawca, odpowiedzialny za przygotowanie taktyczne, techniczne i fizyczne sportowca (Gracz, 2015). Ponadto niejednokrotnie wchodzi w rolę managera i kierownika (w mniejszych klubach). Czy może wejść w rolę psychologa sportu?

Trener nie jest psychologiem. Nawet, jeśli ma zbliżone lub tożsame z psychologicznym wykształcenie, może mieć trudności z łączeniem tych ról, polegające chociażby na ograniczeniach czasowych. Jako najważniejsza i decydująca osoba w klubie może za to nawiązać współpracę ze specjalistą z zewnątrz – psychologiem sportu, trenerem mentalnym.

Co zyska trener na współpracy z psychologiem?

Trener może wiele zyskać na współpracy z psychologiem, pod warunkiem, że osoba psychologa jest w pełni akceptowana przez wszystkich zainteresowanych, a współpraca dąży do realizacji wspólnego celu. Psycholog, pracując w formie warsztatowej pracuje nad integracją zespołu, wzajemnym zaufaniem, poprawą zdolności komunikacyjnych. Pracuje nad odpornością emocjonalną zawodników, uczy ich zarządzać swoimi emocjami w stresie. Uczy zawodnika relaksacji i zasad treningu mentalnego. Dzięki pomocy psychologa sportu w kształtowaniu przygotowania psychologicznego zawodników, trener wraz z zawodnikiem czy drużyną przybliża się do zamierzonego celu.

Jak zaczyna się współpraca z psychologiem sportu?

Na początku jest diagnoza. W poprzednich wpisach przedstawiłam wybrane metody diagnozy stosowane na pierwszym spotkaniu (wywiad refleksyjny i dialog sokratejski). Kluczowa jest także obserwacja (podczas treningów, rozgrywek). Ponadto prawidłową diagnozę wspomagają stosowane testy psychologiczne.

Czy psychologa sportu należy się bać?

Bywa, że trener obawia się współpracy z psychologiem. Czasem słyszę opinię, że psycholog będzie się “za bardzo wtrącał” albo “spiskował przeciwko trenerowi”. Obawy te są zupełnie nieuzasadnione.  Psycholog sportu nie może ingerować w obowiązki i wizje prowadzenia zespołu, nie może również osłabiać autorytetu trenera w oczach zawodnika czy drużyny. To zwyczajnie nie jest profesjonalne i jest niezgodne z etyką wykonywania zawodu.

Czy psycholog sportu może publicznie opowiadać, z kim współpracuje?

Jeśli zawodnik/trener/drużyna nie zgadzają się na upublicznianie informacji o współpracy, psycholog nie może tego zrobić.

Czy działanie na zasadzie jednorazowej interwencji przynosi oczekiwane korzyści?

Odpowiedź jest brutalna – w bardzo niewielu przypadkach. Praca psychologa sportu z zawodnikiem czy drużyną, powinna się rozpoczynać wraz ze startem sezonu, o czym piszą też inni specjaliści z zakresu psychologii sportu (Wódka, 2006). Współpraca powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu. Ponadto pamiętać należy, że psycholog sportu wspiera także rodziców najmłodszych zawodników, np. na zasadzie warsztatów i wykładów psychoedukacyjnych czy indywidualnych konsultacji. Tu znajdziesz więcej na temat roli psychologa sportu .