Psycholog sportu

psycholog sportu wsparcie

Psycholog

Psycholog sportu – jakimi metodami pracuje? Z kim pracuje? Jakie korzyści przynosi współpraca ze specjalistą?

 

Psycholog sportu oferuje wsparcie sportowcom w każdym wieku, zarówno w sportach indywidualnych jak i drużynowych. Oferuje także pomoc psychologiczną trenerom i rodzicom najmłodszych sportowców. Idealnie jest, gdy staje się członkiem sztabu szkoleniowego. Wtedy wespół z trenerem pracują nad przygotowaniem mentalnym zawodnika/zawodników jako drużyny. Ponadto psycholog pomaga trenerowi w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, pomaga mu w budowaniu zespołu i relacji w drużynie, wspiera go też w zrozumieniu mechanizmów kierujących zawodnikami.

Psycholog specjalizujący się w obszarze sportu wzmacnia szereg kompetencji zawodnika takich jak:

 • radzenie sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi
 • koncentracja uwagi
 • zarządzanie czasem
 • praca nad celami
 • motywacja w sporcie
 • budowanie drużyny
 • komunikacja
 • i wiele innych

Psycholog sportu oferuje szereg oddziaływań, które maja na celu wzmocnienie zawodnika na każdym etapie jego kariery:

 • trening mentalny
 • trening koncentracji i uwagi
 • trening wyobrażeniowy
 • trening relaksacji sensorycznej
 • budowanie świadomości ciała
 • budowanie pewności siebie i wzmacnianie poczucia własnych kompetencji
 • wsparcie w czasie powrotu do sprawności po kontuzji
 • wsprowadza techniki poznawcze, które mają na celu zmianę nieracjonalnego myślenia zawodników

Jak długo i jak często pracuje się z psychologiem w sporcie?

Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju interwencji – najczęściej to jeden warsztat w tygodniu dedykowany drużynie, 1-2 konsultacje indywidualne tygodnowo w wypadku sportowców pracujących indywidualnie. Praca ma zazwyczaj charakter długofalowy, ale czas współpracy ustala się na początku drogi i jest on uzależniony od zamierzonych celów.

Czy psycholog sportu zawsze jest potrzebny?

Nie zawsze współpraca z psychologiem jest koniecznością. Znam kilku bardzo samoświadomych sportowców, dojrzałych emocjonalnie, świetnie radzących sobie np. ze stresem w  sytuacji startowej i niemających problemów z motywacją. Wtedy interwencje psychologiczne nie są konieczne.

Jakie korzyści przynosi współpraca?

Przede wszystkim zwiększenie wglądu we własne emocje, zwiększenie świadomości, poprawa koncentracji, zwiększenie pewności siebie. Ponadto często poprawa relacji w drużynie. Psycholog pomaga zrozumieć sens godzenia się z porażkami – taki trening jest kluczowy już od najmłodszych lat w sporcie. Psycholog pomaga też w sytuacji wypalenia w karierze sportowej, w czasie rekonwalescencji, w czasie dochodzenia do siebie po kontuzji.

 

Więc dlaczego nie działa?!

Na sukces pracuje się długofalowo, w porozumieniu z trenerem, trenerami pomocniczymi, czasem we współpracy z rodzicami ( w wypadku małych sportowców). Współpraca nie ogranicza się do jednego spotkania w tygodniu (to też wyjazdy na mecze, obozy, praca w szatni przed meczem). Jednorazowe spotkanie przed ważnym meczem nie przyniesie korzyści, czasem zaś może zaszkodzić. Ważne jest, by trener darzył psychologa zaufaniem – co do metod i kompetencji, jakie ma ten. Jest to gwarantem stabilnej i owocnej współpracy.