Poprawa wyników sportowych za pomocą modelu MAC

poprawa wyników sportowych

komposita / Pixabay

Poprawa wyników sportowych to cel, jaki przyświeca sportowcom, którzy pojawiają się u psychologa sportu. Jednym z najskuteczniejszych modeli pracy ze sportowcem w takiej sytuacji jest technika MAC (Mindfulness-Acceptance-Commitment).

Opisywana technika bazuje na trzech psychologicznych filarach sportowej kariery: uważności, zaangażowaniu i akceptacji (Gardner, Moore, 2006, 2007; Moore, 2009). Model ten stawia na nieocenianie przez sportowca własnych myśli, emocji i doświadczeń. Przyjęcie takiej perspektywy pozwala na przekierowanie zasobów własnych sportowca ze zmagania się z wewnętrznym światem na obszar osiągania celów.

Metoda ta może wydać się nieco kontrowersyjna, bowiem zakłada, że świat wewnętrznych przeżyć zawodnika to nie jest podstawowy przejaw rzeczywistości (Łuszczyńska, 2014). Energia i działanie sportowca powinny być poświęcone sportowym zmaganiom, nie zaś ocenianiu wewnętrznych procesów. Świadomość swoich myśli, emocji, doświadczeń jest ważna, ale powinna być pozbawiona komponentu oceniającego. W myśl koncepcji MAC sportowiec powinien przyjąć postawę obserwatora. Nieocenianie tego, co się dzieje w świecie emocji i myśli może zredukować lęk i zarazem zwiększyć uważność na to, co w świecie zewnętrznym.

Technika MAC obejmuje cztery etapy:
  • edukacja
  • ćwiczenia uważności
  • techniki pracy z celami
  • ćwiczenie akceptacji – zdolności oddzielania myśli, emocji i działań.

Doniesienia z naukowych badań dotyczących skuteczności techniki MAC nie są jednoznaczne. Ale badania przeprowadzone wśród olimpijczyków jednoznacznie pokazują, że sportowcy na najwyższym poziomie mają umiejętność eliminacji dystraktorów, potrafią się skoncentrować na krokach prowadzących do zamieroznego celu, a także odsunąć na bok emocje, które nie mogą im przeszkodzić w drodze po medal (Gould, Dieffenbach, Moffett, 2o12). W świetle tych wyników badań praktykowanie techniki MAC wydaje się być uzasadnione. Poprawa wyników sportowych może zostać osiągnięta, dzięki pracy ze swoimi emocjami i myślami, celami, a także dzięki ćwiczeniom uważności.

Chcesz osiągać w sporcie więcej niż dotychczas? Chcesz poprawić swoje wyniki? Chcesz popracować nad osiąganiem celów? Chcesz nauczyć się radzić sobie z dystraktorami i niechcianymi emocjami?

Zachęcam do przeczytania innych moich wpisów, np.: https://psycholog-mularczyk.pl/cele-praca-z-psychologiem-sportu/

Zapraszam do gabinetu: ul. Towarowa 41/4 w Poznaniu