Podwyżka – czy zawsze wystarczy?

Podwyżka

Free-Photos / Pixabay

Ilekroć pytam uczestników warsztatów, co ich najbardziej motywuje do pracy, najczęściej jako pierwszy czynnik wymieniają podwyżkę. Tymczasem to wcale nie tylko podwyżka jest odpowiedzialna za wzrost efektywności pracy zespołu czy zwiększenie zaangażowania pracownika w wykonywane działania. Jeśli nie pieniądze, to co nas motywuje do pracy?

Jak to jest z podwyżką?

Metaanaliza badań nad wydajnością pracy a zarobkami pokazała, że 20% wzrost zarobków powodował zwiększenie wydajności pracy o 60% (Furnham, Argyle, 1998). Jeśli pracownik zostaje wynagradzany za wyniki swojej pracy, wtedy finanse są silnym motywatorem do działania.

Należy jednak pamiętać, że aby wynagrodzenie stanowiło czynnik motywujący dla pracownika, musi być sprzężone z jego osiągnięciami i wynikami.

A gdy podwyżka to za mało?
  • Chwal swoich pracowników, dziękuj im, zawsze wskazując, co spowodowało, że kierujesz do nich takie słowa.
  • Odpowiadaj na wartości, które przyświecają Twoim pracownikom.
  • Zaoferuj jasną i dopasowaną do preferencji i talentów pracownika, ścieżkę kariery.
  • Spraw, by pracownik miał poczucie decyzyjności i sprawowania kontroli nad tym, co dzieje się w organizacji. Ważne jest, by pracownik miał poczucie autonomii działania, a także poczucie realnego wpływu na procesy mające miejsce w firmie. Wszystko to wymaga posiadania zaufania do swojego zespołu.
Potrzeby

Zadowolony pracownik, przekonany o zaspokojeniu swoich potrzeb, na dłużej zwiąże się z organizacją, oddając się efektywnie zawodowej działalności, czerpiąc jednocześnie z pracy satysfakcję. Teoria ERG Alderfera zakłada, że niezaspokojenie jednej z 3 podstawowych potrzeb: egzystencji, kontaktów i rozwoju osobistego prowadzi do frustracji. Niemniej jednak, brak zaspokojenia danej potrzeby może skutkować rekompensatą w postaci zaspokajania potrzeby niższego lub wyższego rzędu. I tak, jeśli pracownik nie ma możliwości zaspokojenia potrzeby relacji koleżeńskich w miejscu pracy, może skupić się na intensywnym zarabianiu pieniędzy.