Mózg – różnice płciowe

mózg różnice płciowe

mózg GDJ / Pixabay

Mózg to siedlisko myśli, emocji, pamięci. Jeszcze kilka lat temu postulowano różnice płciowe, dziś obserwuje się zwrot w badaniach, które mówią o braku różnic między płciami.W artykule o anatomii mózgu kobiet i mężczyzn (zgodnie z wiedzą, jaką otrzymałam na studiach), a w związku z tym – o różnicach w funkcjonowaniu obu płci.

Mózg kobiety i mężczyzny różni się pod pewnymi względami. Badania magnetycznym rezonansem jądrowym pokazały dziesiątki różnic, do których należą m.in.:

  • mózg mężczyzny waży o ok.10 dag więcej od mózgu kobiety
  • w mózgu kobiety jest więcej istoty szarej, w mózgu mężczyzny – istoty białej i płynu mózgowo-rdzeniowego
  • proporcja istoty szarej do białej w odniesieniu do całkowitej objętości jest na korzyść  kobiet
  • u mężczyzn grubsza jest prawa półkula, u kobiet – lewa
  • u kobiet prawy płat ciemieniowy jest większy niż lewy, a u mężczyzn jest odwrotnie
  • mózgi mężczyzn są większe, ale za to mają mniej połączeń między półkulami, co wpływa w efekcie na gorszy przepływ informacji między półkulami
  • kobieta ma większe ciało modzelowate

To wszystko prowadzi do szeregu obserwowanch różnic między płciami: mężczyzn cechuje inteligencja przestrzenna, kobiety – lingwistyczna, kobiety są bardziej empatyczne, mężczyźni mają nastawienie zadaniowe, i wiele, wiele innych.