Cele – praca z psychologiem sportu

Cele – bez nich ani rusz. Musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy, także w sporcie. Nieocenionymi w procesie ustanawiania planów i zamierzeń są trener i psycholog sportu. Wyznaczone zamierzenia motywują do działania, ale także przypominają o tym, co najważniejsze.

Cele, plany i zamierzenia odgrywają niebagatelną rolę w drodze do sukcesu sportowca. Ukierunkowują jego działanie i utrzymują motywację. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić uczestnictwo w rywalizacji sportowej bez wyznaczonego uprzednio celu.

Metoda SMART w budowaniu celów sprawdza się także w sporcie. Cele powinny być:

 • specyficzne – dobrze określone i opisane dokładnie odzwierciedlają to, do czego zmierzasz jako sportowiec;
 • mierzalne – jako sportowiec muszę wiedzieć, po czym poznam, że osiągnąłem to, czego potrzebuję;
 • osiągalne – twoje sportowe plany muszą być w zasięgu twoich możliwości;
 • istotne – twoje zamierzenia powinny być ważne dla ciebie i prowadzić cię tam, gdzie chcesz;
 • ściśle określone w czasie, wyznacz cele krótkoterminowe, dzięki którym łatwiej zmierzać do tych długoterminowych.

Jako psycholog sportu w pracy ze sportowcami stostuję metodę siedmiu kroków (Morris, Summers, 1998):

 • na początku sporządzamy listę wszystkich możliwych planów i zamierzeń
 • wybieramy najważniejsze i ustanawiamy dla nich ramy czasowe
 • analizujemy aktualną sytuację sportowca i jego możliwości
 • ustanawiamy cele o charakterze pośrednim
 • programujemy cele (tu bez porozumienia z trenerem nie można ruszyć dalej)
 • przystępujemy do realizacji ułożonego planu działania (programu)
 • kontrolujemy efekty, czasem modyfikujemy już ustanowione plany

Droga do sukcesu to efekt pracy sportowca, trenera i psychologa. To także sprzyjające warunki i wsparcie społeczne. Wciąż jednak poza opieką psychologa najważniejsze pozostają właściwe przygotowanie techniczne i taktyczne.