5 kluczowych przeszkód na drodze do sukcesu

5 przeszkód na drodze do sukcesu

Myriams-Fotos / Pixabay

Kiedy realizujesz swoje plany i cele, spotykasz się z serią przeszkód i dystraktorów. Niektóre z nich fundujesz sobie sam. Zidentyfikuj przeszkody, które uniemożliwiają Ci osiągnięcie sukcesu, by móc sobie z nimi poradzić w przyszłości.

  1. Spróbuję – kiedy zakładasz, że będziesz próbować, jednocześnie dajesz sobie pewien margines popełnienia błędu. Może zamiast “spróbuję” możesz powiedzieć “zrobię to najlepiej jak umiem”, “zrobię to na tyle, na ile mam możliwości”?
  2. Trawa u sąsiada zawsze zieleńsza – oglądasz się na innych i wciąż z nimi porównujesz? Nie pchniesz do przodu swoich spraw, marnując czas na porównania z innymi.
  3. Uzależniasz osiągnięcie sukcesu od czynników zewnętrznych – na drodze do realizacji planów postaw na swoje możliwości, na swoje talenty i zdolności. Nie warunkuj swojego sukcesu (a zarazem satysfakcji i zadowolenia) od innych ludzi, od gospodarczej koniunktury, pogody, etc.
  4. Profetyzm – widzisz czarno swoją przyszłość i wieszczysz niepowodzenie swoim działaniom? Uważaj, poprzez działanie samospełniającej się przepowiedni, skarzesz swoje plany na niepowodzenie. Tak pokierujesz sobą, że oddalisz się od sukcesu.
  5. Optymizm pozbawiony racjonalności myślenia – wydaje się, że optymizm zawsze i wszędzie jest pożądany. Owszem, ale tylko wtedy, gdy jest oparty na racjonalności. Samo przekonanie o sukcesie, niepoparte wiedzą, merytorycznym przygotowaniem, motywacją, a przede wszystkim działaniem, nie wystarczy!